The circle of Djembe


Project : “THE CIRCLE OF DJEMBE”
In een tijd waar de technologie naar een climax stuurt, is het nu meer dan ooit belangrijk het ecologisch belang van onze samenleving te benadrukken.
Wij, op onze manier willen ons steentje bijdragen.

Hoe?
Een djembé bestaat als hoofdbestanddeel uit een houten kuip. Deze is van tropisch hardhout (+/- 10kg). We zochten naar een oplossing om de ontbossing van vnl. tropische wouden tegen te gaan.
Als oplossing voor de djembé’s kwamen we na lange gesprekken met de lokale autoriteiten tot de volgende oplossing: Een gedeelte van ons omzetcijfer wordt geherinvesteerd in de bebossing van de lokale, tropische, Guinese wouden.

Dit verklaart de keuze van ons logo: “The Circle Of Djembé”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Screenshot-2021-01-05-194049.png

De opbrengst van ons jaarlijks djembeconcert / afrikaanse dans door en voor onze leerlingen gaat telkens integraal naar het project : “Caprioolkinderen uit Ethiopië” , een kleinschalig maar zeer transparant projekt. www.siddartha.be